வைதிகஸ்ரீ சார்பாக ஆன்மிக விளக்கக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன இந்தக் கூட்டங்களில் ஆன்மிக ஸம்பந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இயன்றவரை பதில் தரப்படும், கூட்டம் நடைபெறும் இடங்களில் வைதிகஸ்ரீயின் அனைத்து புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும், வைதிகஸ்ரீ
மாத இதழுக்கு புதிய சந்தா, சந்தா புதுப்பித்தல் ஆகியவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

Sr No

Date

Day

Time

Place

Subject

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

20-09-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Devi Bhagavatham

679th Spiritual Doubts

Clearing meeting

22-09-2019

Sunday

07.00 to 08.00 pm

Sri Ardha Nareswarar Temple,
2nd Main Road
Nanganallur
Phone: 9444812525

மஹாளய பக்ஷம்

முன்னோர்கள்

வழிபாடு

ஏன்? என்ன?

சந்தேஹவிளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

27-09-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Devi Bhagavatham

680th Spiritual Doubts

Clearing meeting

29-09-2019

Sunday

07.00 to 08.30 pm

Sri Veda bhavan.New no 488 T T K ROAD ALWARPET CHENNAI 600018

நவராத்திரி தேவி

வழிபாடு

ஏன்? என்ன?

சந்தேஹவிளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

27-09-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Devi Bhagavatham

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

 

04-10-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Devi Bhagavatham

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

 

11-10-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Devi Bhagavatham

681st Spiritual Doubts

Clearing meeting

13-10-2019

Sunday

07.00 to 08.00 pm

Sri Ardha Nareswarar Temple,
2nd Main Road
Nanganallur
Phone: 9444812525

அமாவாசை

பௌர்ணமியில்

என்ன செய்யலாம்?

எது கூடாது?

சந்தேஹவிளக்கம்

682nd Spiritual  Doubts

Clearing meeting 

20-10-2019

Sunday

03.00 to 05.00 pm

Ayodhya Mandapam
West mambalam Chennai 33 
 

மரண பயம்

அகால மரணம்

தடுக்க வழிமுறை

எப்படி? ஏன்? 

சந்தேஹவிளக்கம்

வைதிகஸ்ரீ சார்பாக ஆங்காங்கே ஆன்மிக விளக்கக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன
 
இந்தக் கூட்டங்களில் ஆன்மிக ஸம்பந்தமான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இயன்றவரை பதில் தரப்படும்,
கூட்டம் நடைபெறும் இடங்களில் வைதிகஸ்ரீயின் அனைத்து புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும்,
வைதிகஸ்ரீ மாத இதழுக்கு புதிய சந்தா, சந்தா புதுப்பித்தல் ஆகியவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.


வைதிகஸ்ரீயின் புதிய வெளியீட  New Publications Audios-Videos  For Nannilam Rajagopala ganapatigal pravachanam

Veda Sree (Part Time Vedic ) Classes -வேத ஸ்ரீ வகுப்புகள்

vaidikasri@gmail.com

Back