வைதிகஸ்ரீ சார்பாக ஆன்மிக விளக்கக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன இந்தக் கூட்டங்களில் ஆன்மிக ஸம்பந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இயன்றவரை பதில் தரப்படும், கூட்டம் நடைபெறும் இடங்களில் வைதிகஸ்ரீயின் அனைத்து புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும், வைதிகஸ்ரீ
மாத இதழுக்கு புதிய சந்தா, சந்தா புதுப்பித்தல் ஆகியவை
ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

Krithika Mandala Veda parayanam 2019-2020

Sr No

Date

Day

Time

Place

Subject

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

15-11-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

685th Spiritual Doubts

Clearing meeting

 

17-11-2019

Sunday

07.00 to 08.00 pm

Sri Ardha Nareswarar Temple,
2nd Main Road
Nanganallur
Phone: 9444812525

கிருத்திகா

ஸோமவாரம்

 சங்காபிஷேகம்

 சிறப்புகள்?

சந்தேஹவிளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

22-11-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

29-11-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

687th Spiritual Doubts

Clearing meeting

01-12-2019

Sunday

07.00 to 08.30 pm

Sri Veda bhavan.New no 488 T T K ROAD ALWARPET CHENNAI 600018

மஹான்களின்

 மஹத்துவம்

ஹஸ்தாமலகர்

யார்? ஆன்மிக

சந்தேஹவிளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

06-12-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

Special  lecture by

Rajagopala ganapatigal

07-12-2019 Saturday
&
08-12-19
Sunday

07.00 to 08.30 pm

Asthika Samajam

Venus colony 1st street

Alwarpet Chennai 18

Subject:
தனுர் மாத பூஜைவழிமுறை திருப்பாவையின் சிறப்பு

688th Spiritual Doubts

Clearing meeting

08-12-2019

Sunday

03.00 to 05.00 pm

T 75-A, 30th Cross Street
Tiger Varadachary Road
opp to Beauty Line Parlor

Besant Nagar
CHENNAI 600090
Con : 9962777733

கைசிகஏகாதசியின்

சிறப்பு ,அஜாமிள

 உபாக்யானம்

சந்தேஹ விளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

13-12-2019

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

689th Spiritual  Doubts

Clearing meeting 

15-12-2019

Sunday

03.00 to 05.00 pm

Ayodhya Mandapam
West mambalam Chennai 33 
 

ஸ்ரீ சாஸ்தா

ஐயப்பன்

உபாஸனை

 ஏன்? எப்படி?

சந்தேஹவிளக்கம்

Back

© 2019 Copyrights Vaithikasri. All rights reserved.