வைதிகஸ்ரீ சார்பாக ஆன்மிக விளக்கக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன இந்தக் கூட்டங்களில் ஆன்மிக ஸம்பந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இயன்றவரை பதில் தரப்படும், கூட்டம் நடைபெறும் இடங்களில் வைதிகஸ்ரீயின் அனைத்து புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும், வைதிகஸ்ரீ
மாத இதழுக்கு புதிய சந்தா, சந்தா புதுப்பித்தல் ஆகியவை
ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.


Sri Kanchi Mahaperiyava Aaradhana

Special  lecture by Rajagopala ganapatigal

22-12-2019 Sunday 10.30 TO 12.00 A.M

At  Sri varasidivinayakar Temple

15th cross street. Hindu Colony Nanganallur Chennai -61 (Near Nanganalur bus stand)

Subject: Apaara Karunaa Sindhavee Namaha (Sri mahaperiyava Mahimai)

Sr No

Date

Day

Time

Place

Subject

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

03-01-2020

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

690th

Spiritual Doubts

Clearing meeting

05-01-2020

Sunday

07.00 to 08.30 pm

Sri Veda bhavan.New no 488 T T K ROAD ALWARPET CHENNAI 600018

மஹான்களின்

 மஹத்துவம்

நந்தனார் சரித்ரம்

யார்? ஆன்மிக

சந்தேஹவிளக்கம்

weekly lecture by

Rajagopala ganapatigal

10-01-2020

Friday

07.00 to 08.00 pm

Sri Sankara Gurukulam  

chennai 600018 Phone: 99400-49726

Subject:
Devi Bhagavatham

691st Spiritual Doubts

Clearing meeting

 

12-01-2020

Sunday

03.00 to 05.00 pm

T 75-A, 30th Cross Street
Tiger Varadachary Road
opp to Beauty Line Parlor

Besant Nagar
CHENNAI 600090
Con : 9962777733

ஸ்ரீ ரமண

மஹரிஷியின்

மஹிமை

 ஆன்மிகசந்தேஹ

விளக்கம்

692nd Spiritual

 Doubts Clearing

meeting 

19-01-2020

Sunday

03.00 to 05.00 pm

Ayodhya Mandapam
West mambalam Chennai 33 
 

ஜாதகம் கணித்தல்

புரிதல், என்ன?

 ஏன்? எப்படி?

சந்தேஹவிளக்கம்

Back

© 2019 Copyrights Vaithikasri. All rights reserved.